เกี่ยวกับเรา

บริษัท พรพิมลแกะสลัก จำกัด

จำหน่าย พระพุทธรูปบูชา พระพุทธรูปแกะสลัก พระโพธิสัตว์กวนอิม พระอัครสาวก พระสังกัจจายน์ รูปเหมือน ทุกขนาด แกะสลักด้วยหยกเขียว จากประเทศพม่า (ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่าเป็น หยกที่เนื้อแข็งที่สุด) ต่อมาได้นำวัตถุดิบชนิดอื่นเข้ามาประยุกต์ใช้ในงานแกะสลัก ไม่ว่าจะเป็น หยกขาวพม่า หยกแคนาดา หินเขียวอิตาลี หินชมพู หินเขียวนํ้าโขง หินอ่อน หินแกรนิต และแร่รัตนชาติ เช่น Quartz, Rose Quartz, Lapis LazuLi, Aventurine เป็นต้น

และด้วยประสบการณ์การแกะสลักมานานกว่า 20 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2530 จึงทำให้มีความชำนาญในการแกะสลัก และทีมงานช่างแกะสลักได้พัฒนาฝีมือและผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆ จนทีมงาสามารถแกะสลักพระพุทธรูปขนาดใหญ่ (พระประธาน) ทุกขนาดตามที่ลูกค้าและผู้ที่สนใจต้องการ ซึ่งถูกต้องตามพุทธศิลป์ของแต่ละยุค แต่ละสมัย เช่น ศิลปะคันธารราษฎร์ คุปตะ และปาละของอินเดียตลอดจนศิลปะพุทธศิลป์ของไทย ตั้งแต่สมัยเชียงแสน,สุโขทัยและอู่ทอง เป็นต้น การแกะสลักเป็นไปและถูกต้องตามพระมหาปุริสะลักษณะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

 

 

 

พระพุทธรูปแกะสลักของพรพิมลแกะสลักทุกองค์ มุ่งหวังเพื่อจะอนุรักษ์ศิลปะในเชิงพุทธศิลป์ของไทยและพระอิริยาบถที่สำคัญขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากนั้นเพื่อขอเป็นส่วนหนึ่งแม้เพียงน้อยนิด ในการช่วยจรรโลงสืบทอดต่ออายุพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่โลกตลอดไป เพราะพระพุทธรูป ที่แกะสลักด้วยหยกหินและแร่รัตนชาติ จะมีความคงทนเป็นเวลานับพันปี ซึ่งจะคงเป็นเอกลักษณ์ของพระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ปรากฏอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ต่อไป

บริษัท พรพิมลแกะสลัก จำกัด ในปัจจุบัน มีโชว์รูม 2 สาขาด้วยกัน ที่ กรุงเทพมหานคร และในจังหวัดเชียงราย สามารถกล่าวได้เลยว่าเป็นแหล่งที่มีผลงานการแกะสลักพุทธศิลป์ ด้วยหยก และหินทุกชนิด ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าชม โรงงานแกะสลักหยก และติดต่อได้ตลอดเวลา ที่อำเภอแม่สายและสาขาในกรุงเทพมหานคร

 

เป้าหมาย 

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างพระพุทธรูปแกะสลัก ไม่ว่าจะเป็นหยก หรือหินอ่อนให้งดงามและ มีคุณภาพและให้บริการที่ดีให้ลูกค้าพึงพอใจด้วยกระบวนการผลิตอย่างมืออาชีพ เป็นอันดับหนึ่งเรื่องการสร้างงานแกะสลักในประเทศไทย

 

วิสัยทัศน์ 

ผู้เชี่ยวชาญในงานแกะสลักพระพุทธรูป หรืองานปะติมากรรม ศิลปะแบบ modern art และส่งต่อบริการให้ตลาดโลก ในราคาที่ยุติธรรมทำให้ตลาดโลกรู้ว่า งานแกะสลักฝีมือคนไทยมีความสวยงาม และละเอียดอ่อน ไร้ที่ติ ควรค่าแก่การบูชาและสะสม

 

 

Visitors: 990,793