สินค้าและบริการ

บริการ


"พรพิมลแกะสลัก" มีประสบการณ์การแกะสลักมานานกว่า 20 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2530 มีความชำนาญในการแกะสลักพระพุทธรูปขนาดใหญ่ (พระประธาน) ทุกขนาดตามที่ลูกค้าและผู้ที่สนใจต้องการ ซึ่งถูกต้อง ตามพุทธศิลป์ของแต่ละยุค แต่ละสมัย เช่น ศิลปะคันธารราษฎร์ คุปตะ และปาละของอินเดียตลอดจนศิลปะพุทธศิลป์ ของไทย ตั้งแต่เชียงแสน, สุโขทัยและอู่ทอง เป็นต้น

การแกะสลักเป็นไปและถูกต้องตามพระมหาปุริสะลักษณะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สนใจงานปะติมากรรม หรืองานแกะสลักพระพุทธรูป รูปเหมือน เทพเจ้า จากหยกเขียวพม่า แร่รัตนชาติ หินอ่อน ติดต่อสอบถามได้คะ เรามีบุคลากร และทีมงานมืออาชีพคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลืออย่างเต็มที่

 

 

 

 

 

Visitors: 990,792