บทความและข่าวสาร

 

ขั้นตอนในการทำงาน สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นตอน เริ่มจากการขึ้นต้นแบบโดยขึ้นต้นแบบจากดินเหนียว เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องตามพุทธลักษณะ  หลังจากนั้นจะทำแม่พิมพ์ เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการแกะสลัก การแกะสลักสามารถแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนได้ดังนี้

ขั้นตอนการตัด: หลังจากวัดขนาดตรงตามแบบแล้ว จะทำการตัดใหญ่และ ตัดย่อยตามส่วนต่างๆ

ขั้นตอนแกะสลัก: แบ่งเป็น ขั้นตอนเจียรหยาบ ละเอียด และเก็บรายละเอียด

ขั้นตอนการขัดเงา: ขัดเงาหยาบ เป้นการเตรียมพื้นผิว ใ้ห้เรียบ และขัดเงาอย่างละเอียดให้เนียนแก่การ ขัดชักเงา

 

 

Visitors: 990,793